drs. Judith Muit RA

Senior Manager Audit / Extern Accountant
088 - 244 36 42
j.muit@o-twee.com Contact toevoegen

Als Extern Accountant ben ik verantwoordelijk voor het goed afronden van de audit opdrachten, waarbij aan de vaktechnische normen is voldaan. Het contact met het controle-team en samen met hen nadenken over risico’s en bijbehorende controle-aanpak enerzijds en het sparren met de klant over wat hen bezighoudt anderzijds maakt dit een boeiende uitdaging.

Ik krijg er energie van als zowel de klant als het team tevreden is na het afronden van de audit. Naast mijn jarenlange ervaring als Extern Accountant ben ik al even lang fervent parachutist en heb deelgenomen met EK en WK formatiespringen in het Nederlands damesteam. In de zomermaanden ben ik op Texel te vinden als instructeur. Voor mij is dit een perfecte combinatie om energie en plezier in werk en privéleven te houden.

Alle medewerkers