Maatregelen overheid in verband met Coronavirus

23-03-2021

Nieuwsupdate – Editie 19

Hierbij tref je weer een update aan rondom de genomen ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met het coronavirus. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag van een regeling.

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Indien je bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd bij de belastingdienst vanwege corona gaat vanaf 1 oktober 2021 het aflossen beginnen over een termijn van 36 maanden. Voor de duidelijkheid nog even een schema wat de belastingdienst heeft gepubliceerd. In dit schema staan drie situaties rondom het bijzonder uitstel, met daarachter wat dit voor jou betekent.

Download schema (pdf)

Let erop, dat als je nieuwe aanslagen nog niet kunt betalen, je het uitstel van betaling voor deze aanslagen moet verlengen. Dit uitstel geldt dan vervolgens weer drie maanden. Alle aanslagen die in die drie maanden binnen komen vallen dan automatisch in het uitstel. Dit kan tot 1 juli 2021. Hierbij geldt het volgende:

1 – Indien je eerder een aanvraag voor uitstel hebt gedaan en je hebt de schulden inmiddels betaald, dan wordt de aanvraag voor uitstel toch gezien als een verlenging van het uitstel.

2 – Indien de verlenging aangevraagd wordt op een aanslag met een bedrag van < € 20.000 maar in de drie maanden daarna loopt de totale schuld op boven de € 20.000,-, geldt toch de grens van die ene aanslag die er ligt, voor de beoordeling van het toezenden van extra stukken (zoals een prognose). In dit geval betekent het dus dat extra stukken niet nodig zijn, aangezien op moment van verlenging de aanslag onder de € 20.000 is.

NOW regelingen

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. In december van afgelopen jaar informeerden wij hier al over. Wat wij vooral in herinnering willen roepen zijn de verplichtingen. De rekenmethodiek voor de volgende aanvraagperiode (NOW 5, loket is naar verwachting open vanaf 17 mei 2021) is hetzelfde als de vorige (NOW 4). Peildatum loonsom is juni 2020, omzetdalingsperiode moet aansluiten op de aanvraag van de vorige periode. Is het de eerste aanvraag dan vangt de omzetdalingsperiode van drie maanden aan op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. De omzetdaling wordt nog gemeten ten opzichte van de omzet 2019.

Vanaf de derde aanvraagperiode (NOW 3) heeft de werkgever de volgende verplichtingen:

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Download schema (pdf)

Tot slot nog even het volgende. De termijn voor het indienen van de definitieve afrekening voor de NOW 1 aanvraag is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Afhankelijk van de hoogte van de ontvangen subsidie en of de concernregeling van toepassing is of niet, bepaalt welk type verklaring je nodig hebt van je accountant. Laat je hier goed over adviseren.

Maatregelen rondom loonheffingen

De eerder genomen maatregelen voor de loonheffingen zijn verlengd. Nog even kort de opsomming welke dit ook al weer zijn:

TOGS en TVL zijn onbelast

Als je een uitkering hebt ontvangen op grond van de TOGS, de eenmalige uitkering van € 4.000,- als Tegemoetkoming voor Getroffen Sectoren, dan is deze uitkering onbelast. Dit geldt eveneens voor de ontvangen TVL subsidie (tegemoetkoming vaste lasten)

De ontvangen NOW subsidie (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is wel belast.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Analyse & resultaat

Business intelligence is de sleutel tot succes. Actuele data in slimme dashboards. Met de tool Power BI analyseren onze digitale experts snel je financiële data.

Inzicht

Inzicht in je financiële situatie betekent grip op je toekomst. snel sturen op cashflow, kpi’s en risico’s? Onze kennis en digitale tools zorgen voor actueel inzicht.

Groei & verandering

Corporate finance. Waardebepaling. Verkoop, aankoop of fusie. Voor elke diepgaande verandering van je bedrijf biedt O-twee een financiële oplossing.

Controle

Controle van jaarrekening, bedrijfs- of loonadministratie. Audits en ook pre-audit services. O-twee zorgt dat je bedrijf aan alle wettelijke regels voldoet.

Advies

Financiële of fiscale adviezen? Organisatieadvies? Klantbord voor DGA’s? Coaching van ondernemers? Tips voor HR-beleid? O-twee luistert, vraagt en adviseert.

O-twee Jobs

Werken bij O-twee betekent aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aanstormend financieel talent óf ervaren rot? Jij groeit met ons mee.

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.