Maatregelen overheid in verband met Coronavirus

27-09-2021

Nieuwsupdate – Editie 21

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

De overheid ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis met regelingen. Hiermee kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Eind september 2021 stoppen de meeste financiële regelingen. Enkele regelingen lopen langer door.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Ben je ondernemer en heeft je bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 oktober 2021. Als je aan de voorwaarden voldoet mag je de opgelopen betalingsachterstand terugbetalen in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Is een betalingsregeling naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Let op: nieuwe belastingverplichtingen die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, moet je weer voor de aangegeven datum betalen. Dit is belangrijk, want doe je dit niet zal tevens de betalingsregeling voor je ‘corona’-belastingschuld komen te vervallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aangifte btw voor het 3e kwartaal 2021 of de aangifte loonheffingen over september 2021.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn is in de periode vanaf 23 maart 2020 tot 1 januari 2022 tijdelijk van 4% naar bijna 0% gegaan. Dit geldt voor alle belastingschulden. De invorderingsrente gaat op 1 januari 2022 naar 1% en stijgt daarna stapsgewijs naar het oude niveau van 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is tot 1 januari 2022 verlengd

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. De goedkeuring om een betaalpauze in te lassen is nogmaals verlengd. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. De betaalpauze moet voor 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2021 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Dat was ook in 2020 al zo geregeld. De verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, et cetera. Ook kun je onder voorwaarden thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoeden.

Normaal gesproken is deze vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon. Op het meerdere boven de 400.000 euro is het percentage van 1,18% van toepassing.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW regelingen

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Momenteel kan NOW 3.4. (6e aanvraagperiode) nog worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2021. De tegemoetkoming zal zijn voor de maanden juli, augustus en september 2021 en zal, indien ook voor de 5 aanvraagperiode tegemoetkoming is gevraagd, daarop moeten aansluiten. Voor de berekening van de tegemoetkoming voor deze periode zal worden uitgegaan van de loonsom van februari 2021.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Verplichtingen werkgever

Vanaf de derde aanvraagperiode (NOW 3) heeft de werkgever de volgende verplichtingen:

Tot slot nog even het volgende. Een definitieve afrekening voor de NOW 1 kan tot en met 31 oktober 2021 worden aangevraagd, de definitieve afrekening van NOW 2 tot en met 5 januari 2022.

Zoals uit het schema van het UWV blijkt, dient in sommige gevallen de aanvraag tot definitieve afrekening vergezeld te gaan van een accountantsproduct.

Wilt u een definitieve berekening aanvragen voor NOW 1, maar wacht u nog op een accountantsverklaring of derdenverklaring? Doe ook dan uiterlijk 31 oktober 2021 uw aanvraag! Doet u dit niet moet u het ontvangen voorschot volledig terugbetalen.

Tijdens uw aanvraag volgt u dan deze stappen:

Als u het vinkje heeft gezet, ontvangt u binnen 10 dagen een bevestigingsmail van het UWV op het e-mailadres dat u in de aanvraag heeft opgegeven. Hierin staat ook een link naar het formulier. Die link kunt u gebruiken tot en met 6 februari 2022. Doet u voor meerdere loonheffingennummers een aanvraag? Dan ontvangt u 1 bevestigingsmail.

Zodra u de accountantsverklaring of derdenverklaring heeft ontvangen, doet u de aanvraag opnieuw via de link in de betreffende mail. Heeft u na 6 februari 2022 op deze wijze nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd? Dan moet u het ontvangen voorschot volledig terugbetalen.

TIP. Start te allen tijde uw aanvraag tot definitieve afrekening NOW 1 op vóór 31 oktober 2021 ook als u nog wacht op een accountantsproduct.

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming. TVL geldt ook voor gedupeerde ondernemers van de wateroverlast.

De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Van 1 juli tot en met 30 september 2021 geldt de TVL Q3 2021. De aanvraagperiode voor TVL Q3 2021 loopt van 31 augustus tot 26 oktober 2021, 17.00 uur. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Het subsidiepercentage voor TVL Q3 2021 is 100%.

Bedrijven mogen kiezen tussen referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020. De maximale subsidie voor grote bedrijven is in Q3 600.000 euro.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Deze hogere beveiliging is nodig om fraude door derden te voorkomen. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde, bijvoorbeeld je accountant, laten aanvragen. 

Na afloop van een subsidieperiode wordt naar de werkelijke omzet gevraagd, de zogenoemde vaststelling. Hiervoor wordt een e-mail ontvangen met de vraag de werkelijke omzet door te geven. De deadline voor de vaststelling van TVL Q1 2021 sluit op 12 november 2021. Dit was eigenlijk 1 oktober 2021. Ondernemers hebben dus langer de tijd om de omzetgegevens aan te leveren.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer (vanaf TVL Q1 2021), dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen mogelijk veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. 

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Analyse & resultaat

Business intelligence is de sleutel tot succes. Actuele data in slimme dashboards. Met de tool Power BI analyseren onze digitale experts snel je financiële data.

Inzicht

Inzicht in je financiële situatie betekent grip op je toekomst. snel sturen op cashflow, kpi’s en risico’s? Onze kennis en digitale tools zorgen voor actueel inzicht.

Groei & verandering

Corporate finance. Waardebepaling. Verkoop, aankoop of fusie. Voor elke diepgaande verandering van je bedrijf biedt O-twee een financiële oplossing.

Controle

Controle van jaarrekening, bedrijfs- of loonadministratie. Audits en ook pre-audit services. O-twee zorgt dat je bedrijf aan alle wettelijke regels voldoet.

Advies

Financiële of fiscale adviezen? Organisatieadvies? Klantbord voor DGA’s? Coaching van ondernemers? Tips voor HR-beleid? O-twee luistert, vraagt en adviseert.

O-twee Jobs

Werken bij O-twee betekent aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aanstormend financieel talent óf ervaren rot? Jij groeit met ons mee.

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.