Klachtenregeling

Klachten en meldingsregeling

Wij hechten aan een goede beroepsuitoefening en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Mondelinge klachtenprocedure

Wij verzoeken u uw klacht in eerste instantie met ons te bespreken. Betreft uw klacht een bepaalde medewerker, dan geniet het onze voorkeur dat u eerst in overleg met de betreffende medewerker probeert tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, of heeft uw redenen dit niet te willen, dan kunt u altijd contact opnemen met de heer T. den Ouden MSc RA.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw klacht met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen met vermelding van naam en adres van de klager. In dat geval kunt u uw brief richten aan de heer T. den Ouden MSc RA. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om de Compliance Officer schriftelijk te informeren zodra hem een klacht heeft bereikt en hem te voorzien van alle relevante documentatie. Indien uw klacht laatstgenoemde zelf betreft en/of u hebt redenen uw klacht niet aan hem te willen melden, dan kunt u uw klacht rechtstreeks schriftelijk richten aan “De Compliance Officer van O-twee”. Vermeldt u alstublieft nadrukkelijk dat u uw klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure.

Kwaliteit

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 11
6717 AH Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.