Kwaliteit

Klachtenregeling

Wij hechten aan een goede beroepsuitoefening en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.

Lees meer

Gedragscode

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie maar ook bij hun nevenfuncties treden zij eerlijk en zorgvuldig op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

Lees meer

Klokkenluidersregeling

Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient een accountantsorganisatie te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Lees meer

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.