Corporate Finance

Herstructurering & Recovery

U voelt dat uw onderneming in een crisissituatie terecht kan gaan komen of daar al in zit. U moet nu snel handelen om de schade te beperken en uw bedrijf rendementsvol weer de juiste koers te laten varen.

Communiceren, coördineren en concretiseren

Doordachte communicatie met alle partijen (zoals banken, de Belastingdienst en andere schuldeisers) is van groot belang. Zij moeten vertrouwen krijgen om mee te willen werken aan een oplossingsroute naar een succesvolle turnaround. Wij coördineren in precaire situaties in overleg met de directie en het management de optimale communicatie en een daadkrachtige uitvoering van noodzakelijke acties. Wij vervullen de rol van katalysator om te bereiken dat ‘datgene wat moet gebeuren, gebeurt’. Waar nodig adviseren wij specialisten uit ons netwerk op juridisch of ander gebied in te schakelen.

Alle diensten
O-twee Accountans

Veelzijdige ondersteuning bij herstructurering en recovery

U kunt op ons rekenen wanneer:

  • U (te lang) geconfronteerd wordt met verliezen of een negatieve cashflow
  • De zogenoemde ‘bijzonder of intensief beheer-afdeling’ van de bank in beeld komt
  • Een reorganisatie nodig is
  • U onderdelen moet afstoten of verzelfstandigen
  • Er conflicten op directie- en/of aandeelhoudersniveau spelen
  • Echte continuïteitsdreiging ontstaat
  • Managementinformatie een hoger niveau verlangt
  • Managementversterking zinvol is

Van eerste plan tot en met concrete praktijk

Deze inzetbare varianten vergen gedegen ervaring en specialistische kennis. En niet op de laatste plaats: communicatievaardigheden. Wij denken in dit proces niet alleen in oplossingen, maar handelen hier ook daadkrachtig naar.

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.