Wat is een indicatieve waardering?

Als ondernemer bent u natuurlijk geïnteresseerd in uw vermogen. Wat is mijn vermogen? En is dit genoeg om bijvoorbeeld (eerder) met pensioen te gaan? U zult dan wellicht zeggen: Dat is mijn vermogen in privé + het eigen vermogen / kapitaal in mijn onderneming. Maar is dat ook zo? Is uw onderneming niet meer waard dan uw eigen vermogen? Dat kunt u berekenen op basis van de Discounted Cashflow methode. In dit artikel leggen wij uit hoe deze methode in zijn werk gaat.

Indicatieve Waardering en Discounted Cashflow methode

APV-methode

Voor de waardering van uw onderneming maken wij gebruik van de Adjusted Present Value methode (APV-methode). Dit is een variant van de Discounted Cashflow methode (DCF-methode). Bij deze methode worden de in de toekomst verwachte vrije kasstromen contant gemaakt tegen een vermogenskostenvoet. Op deze manier wordt rekening gehouden met tijdswaarde, verwachting en risico.

Om een onderneming op basis van de APV-methode te waarderen maken wij gebruik van de historische cijfers tot heden, een prognose voor het berekenen van de toekomstige vrije kasstromen en een vermogenskostenvoet welke als rendementseis kan worden gezien.

Track record

De historische cijfers in de jaarrekening geven informatie over de in het verleden behaalde resultaten, gegenereerde kasstromen en ratio’s/kengetallen. Deze informatie kan relevant zijn voor de in de prognose te gebruiken uitgangspunten wanneer de waarde bepaald wordt op basis van de stand-alone en going concern situatie.

Tevens zijn de cijfers per heden nodig om de niet operationele activa en de netto schuldpositie te corrigeren op de ondernemingswaarde om tot de aandeelhouderswaarde te komen.

Prognose

Zoals eerder beschreven, wordt bij de APV-methode gebruik gemaakt van de in de toekomst verwachte vrije kasstromen. De toekomstige vrije kasstromen zijn te herleiden uit de prognose.

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet is nodig bij het contant maken van de in de toekomst verwachte vrije kasstromen. De vermogenskostenvoet wordt ook wel de rendementseis genoemd en houdt rekening met de tijdswaarde en risico’s. Hoe groter de risico’s, des te hoger het geëist rendement en daarmee de vermogenskostenvoet.

Disconteren toekomstig vrije kasstromen

Naarmate de toekomstige kasstromen verder in de toekomst komen te liggen, wordt de mate van onzekerheid groter en de contante waarde van de kasstroom daardoor kleiner. Dit is grafisch weergegeven in het onderstaand overzicht.

Disconteren toekomstig vrije kasstromen

Disconteren toekomstig vrije kasstromen

Dit houdt tevens in dat de te verwachte kasstroom in het eerste jaar van de totale prognoseperiode (5 jaar) het zwaarst mee weegt in de contante waarde van de totale prognoseperiode.

De rol van O-twee Corporate Finance

O-twee Corporate Finance kan een indicatieve waardering voor uw onderneming maken. Hierbij krijgt u inzicht in de waarde en de waarde drivers van uw onderneming. Een indicatieve waardering kan onder andere in de volgende situaties relevant zijn:

Wat u van ons kan verwachten bij een indicatieve waardering?

Indicatieve waardering

Meer weten over hoe O-twee Corporate Finance een indicatieve waardering voor uw onderneming kan maken. Neem dan contact met ons op. En volg ons ook op LinkedIn voor de laatste updates en kennisdeling vanuit onze expertise.