Als Corporate Finance adviseur kan je niet zonder een databook. Maar wat is nu precies een databook en wat kan je er mee? In mijn blog lees je hoe Corporate Finance adviseurs van O-twee aan de slag gaan met een databook tijdens een financieel boekenonderzoek.

Het databook is opgebouwd in drie type analysen.

Wat is een Databook?

1. Hoofdniveau

In het hoofdniveau staan de belangrijkste analysen zoals genormaliseerde EBITDA, netto werkkapitaal, net debt, de balans en winst- en verliesrekening. Tevens analyseren we meestal de aangeleverde Business Case door de klant. In de analysen op hoofdniveau voegen we de bevindingen uit de verdiepende analysen toe, zie onderstaand voor meer toelichting over de verdiepende analysen. De analysen op hoofdniveau biedt onze klanten de input voor hun waardering van de onderneming.

2. Maandelijkse cijfers

Nadat we de audit files, dit zijn bestanden uit de financiële administratie van de target, uit de historische jaren hebben ingelezen kunnen wij de maandelijkse cijfers analyseren. Wij analyseren de mutaties in de winst- en verliesrekening, de maandelijkse trend van het netto werkkapitaal en de haalbaarheid van het budget of de prognose.

Op basis van de maandelijkse informatie stellen wij vast of er sprake is van seizoensinvloeden of facturatiepatronen. Op basis van de definitie van werkkapitaal in de LOI stellen wij vast welke werkkapitaal aanpassing moet plaats vinden. We maken het maandelijkse netto werkkapitaal inzichtelijk met grafieken om het vervolgens in een rapport te presenteren met een onderbouwende beschrijving.

3. Verdiepende analysen

Qua omzet doen wij diverse verdiepende analysen in een databook, afhankelijk van de type business. Een voorbeeld van een omzetanalyse is de prijs-volume analyse. Hierin worden de trends van de diverse producten geanalyseerd. Waarom stijgt de omzet van product A in de afgelopen jaren? Komt dat door een stijgend volume of is dat volledig de prijs impact? Een ander voorbeeld is een klanten churn. In deze analyse kijken wij naar de omzetontwikkeling van bestaande klanten, gewonnen klanten en verloren klanten.

Vervolgens splitsen we de balans en winst- en verliesrekening uit per categorie. Hierdoor kunnen wij op detailniveau de fluctuaties analyseren tussen de verschillende boekjaren of de jaareinde standen in de balans. Tevens maken wij hierbij weer gebruik van audit files, die alle boekingen in de administratie bevatten, zodat wij zelf kunnen vaststellen wat bijvoorbeeld een daling of stijging in de verkoopkosten heeft veroorzaakt. En is deze daling/stijging terugkerend of heeft dit een eenmalig karakter. De fluctuaties lichten wij toe in ons rapport, zodat onze klant in enkele regels de historische trends begrijpt. In het hoofdniveau resulteren deze verdiepende analysen in een genormaliseerde EBITDA om de werkelijke historische trend van de business te presenteren.