Wanneer moet ik een doelgroepverklaring opvragen?

Onlangs heeft een klant van ons de gegevens ingevoerd van een nieuwe werknemer. Tijdens het controleren van deze gegevens constateerden we dat deze werknemer 57 jaar is. Naar aanleiding hiervan hebben we contact opgenomen met de werkgever en navraag gedaan of de werknemer wellicht voldoet aan een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LKV (loonkostenvoordeel) oudere werknemers.

Hieruit bleek dat de werknemer uit een WW-uitkering kwam, hierdoor komt hij in aanmerking voor het LKV.

Wat is een doelgroepverklaring?

Doelgroepverklaring

Hiervoor heeft de werkgever een kopie nodig van de doelgroepverklaring van de werknemer. De doelgroepverklaring kan de werknemer in de meeste gevallen aanvragen bij het UWV, of bij de gemeente als de werknemer een uitkering via de gemeente ontvangt. Deze doelgroepverklaring moet aangevraagd worden binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is getreden.

Wat is een doelgroepverklaring?

Een doelgroepverklaring is een verklaring die u invult als u in dienst komt bij een werkgever na een uitkering traject. U stuurt de doelgroepverklaring naar de werkgever zodat de werkgever een korting aan kan vragen bij de belastingdienst op de verplichte afdracht van sociale premies.

Als de kopie is ontvangen moet in de loonaangifte de indicatie premiekortingen LKV op “ja” gezet worden. Op basis van de loonaangiften gaat het UWV bekijken of de werkgever recht heeft op LKV. Als dit zo is, ontvangt de werkgever eerst een voorlopige berekening voor uiterlijk 14 maart in het jaar na indiensttreding. Bijvoorbeeld de berekening over 2020 komt dan in 2021. De werkgever heeft dan nog de tijd tot 1 mei om eventuele correcties door te geven (dit gaat via ons). De definitieve berekening komt dan uiterlijk 31 juli en de betaling ontvangt de werkgever dan van de belastingdienst binnen 6 weken na de definitieve berekening.

De hoogte van deze subsidie (LKV oudere werknemers) bedraagt €3,05 per verloond uur met een maximum van € 6000,00 per kalenderjaar op fulltime basis (36 uur per week). Dit kan voor maximaal 3 jaar.

In het geval van onze klant heef de werknemer een doelgroepverklaring opgevraagd en hebben wij de indicatie in de loonaangifte op “ja” gezet. Als de werkgever in maart de voorlopige beschikking ontvangt zullen wij deze controleren op juistheid en daar waar nodig corrigeren. De werkgever zal dan vervolgens eind augustus/begin september de subsidie ontvangen.

De werkgever was niet op de hoogte van deze subsidie en was erg blij dat wij hem hierop gewezen hebben.

Afbeelding: © UWV