Waardecreatie of kapitaalvernietiging

Wilt u inzichtelijk krijgen of uw onderneming waarde creëert of vernietigt dan geeft een indicatieve waardering u meer inzicht.
U zult wellicht zeggen: mijn eigen vermogen neemt jaarlijks toe dus dan stijgt de waarde van mijn onderneming ook.  Zo eenvoudig is het niet. Het is namelijk niet afhankelijk van de resultaten uit het verleden maar van het rendement over het geïnvesteerd kapitaal in de onderneming. Is dit rendement te laag waardoor uw terugverdientijd van de investering gewoonweg te lang is, dan bent u op langer termijn kapitaal aan het vernietigen. In dit artikel kunt u lezen hoe u uw rendement over uw investeringen kunt berekenen.

Het berekenen van uw rendement over het geïnvesteerd kapitaal bestaat uit 2 basiselementen, namelijk uw jaarlijks resultaat uit de winst- en verliesrekening en het geïnvesteerd kapitaal op de balans.

Resultaat

Maar welk resultaat gebruikt u dan? Om het rendement over het geïnvesteerd kapitaal te berekenen, gebruikt u het resultaat voor, interest en belastingen (EBIT). Over dit resultaat berekent u de vennootschapsbelasting op basis van de geldende vpb-tarieven. Houd hierbij rekening met de verschillende tarieven  en de grensbedragen. Als u de vennootschapsbelasting eraf heeft gehaald dan houdt u het netto operationeel resultaat na belasting over (NOPLAT).

Geïnvesteerd vermogen

Het geïnvesteerd vermogen bestaat uit de vaste activa en het operationeel werkkapitaal die nodig zijn voor de operationele activiteiten. Let hierbij goed op welke posten in de balans wel tot de operationele vaste activa behoren en welke vaste activa geen betrekking hebben op de activiteiten.

Rendement over geïnvesteerd vermogen (ROIC)

Om uw rendement over het geïnvesteerd vermogen te berekenen dient u de NOP(L)AT te delen door het geïnvesteerd vermogen van uw onderneming.

De rol van O-twee Corporate Finance

Indien u hulp nodig hebt bij het berekenen van uw rendement, het inzichtelijk maken van de waarde van de onderneming en het bepalen van de value drivers van uw onderneming dan kunnen wij u hierbij helpen. Wij kunnen voor u een indicatieve waardering opstellen waaruit de economische waarde van uw onderneming blijkt en de value drivers van uw onderneming inzichtelijk worden. Op basis van de value drivers krijgt u tips & tricks om de waarde van uw onderneming effectief en efficiënt te verhogen.