Voorkom een naheffingsaanslag loonbelasting voor privégebruik auto

Voor veel mensen is het een doorn in het oog: de bijtelling op de door de werkgever ter beschikking gestelde auto.

Ter beschikkingstelling

Er is sprake van terbeschikkingstelling als de werknemer voor kortere of langere termijn niet alleen de auto mag besturen, maar ook kan bepalen voor welke doeleinden hij of zij de auto gebruikt.

In de hier besproken situatie wordt uitgegaan dat er sprake is van terbeschikkingstelling van een auto door de werkgever aan de werknemer.

Verklaring geen privégebruik auto

Veel werknemers (maar ook werkgevers) denken de bijtelling te kunnen voorkomen door het aanvragen ‘verklaring geen privégebruik auto’. Deze verklaring moet de werknemer online aanvragen via de site van de Belastingdienst (met een DigiD).

Werknemers die zo’n verklaring hebben aangevraagd en ook krijgen van de Belastingdienst, denken dan vaak ‘gratis’ in de auto van de zaak te kunnen rijden, oftewel geen bijtelling! Dat klopt inderdaad maar…..

De verklaring is geen bewijs om aan te tonen dat er niet privé wordt gereden met de auto. Om de verklaring te krijgen moet de werknemer overtuigende bewijzen laten zien.

Ondanks dat de Belastingdienst de verklaring heeft afgegeven, dient er wel een rittenregistratie te worden bijgehouden. De Belastingdienst kan ook na het afgeven van de verklaring om een sluitende rittenregistratie vragen.

Helaas blijkt uit de praktijk dat het bijhouden van een rittenregistratie niet altijd gebeurt.

(Eisen) rittenregistratie

De rittenadministratie moet aan strikte eisen voldoen. Naast de gegevens van de auto moet in de rittenregistratie per rit o.a. het volgende worden opgenomen:

Gevolgen onterechte verklaring

Als werknemers stellen dat zij dit niet wisten, wordt dit de werknemer aangerekend. De wet zegt: wie gebruik wil maken van een belastingvoordeel (in dit geval geen bijtelling), moet zich in de voorwaarden van deze regeling verdiepen.

Als achteraf blijkt dat de werknemer de verklaring onterecht heeft aangevraagd, krijgt de werknemer een naheffingsaanslag loonbelasting. Deze naheffingsaanslagen kunnen worden verhoogd met belastingrente en een boete.

Het is een complexe regeling! Voordat u een auto ter beschikking stelt aan uw werknemer, neem dan contact op met uw belastingadviseur. Zo wordt voorkomen dat de werknemer te maken krijgt met hoge belastingaanslagen, belastingrente en boetes.