Van uitstel komt geen afstel

Voor veel belastingplichtigen staat het doen van de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting niet in de top 10 van favoriete bezigheden. Dit heeft voornamelijk te maken met de termijnen die gelden om de aangiften in te dienen.

Uitstel

De aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 dient bijvoorbeeld uiterlijk 30 april 2022 bij de belastingdienst te zijn ingediend. Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2021 moet de aangifte uiterlijk 31 mei 2022 zijn ingediend.

Belastingplichtigen die zelf hun aangiften indienen (dus niet via een intermediair zoals een accountant of een belastingadviseur) kunnen uitstel bij de belastingdienst aanvragen.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting 2021

Wordt uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting goedgekeurd, dan wordt de deadline voor de aangifte verlengd met 4 maanden (de deadline wordt dan 31 augustus 2022).

Uitstel aangifte vennootschapsbelasting 2021

Wordt uitstel voor de aangifte vennootschapsbelasting goedgekeurd, dan wordt de deadline voor de aangifte verlengd met 5 maanden (de deadline wordt dan 31 oktober 2022).

Uitstel door intermediair

Wanneer belastingplichtigen hun aangifte(n) laten indienen door een intermediair dan geldt een verruimde regeling voor de uitsteltermijn (dit wordt de beconregeling genoemd).

Dan worden deadlines als volgt:

Dit lijkt natuurlijk heel mooi en het geeft de belastingplichtige meer tijd om de administratie/stukken aan te leveren bij de intermediair. Dat is ook zeker waar, maar zoals veel mensen ervaren gaat de tijd toch sneller dan dat ze zouden willen.

Nu denken we ach 1 mei 2023 dat duurt nog zo lang, maar voor je het weet is het daadwerkelijk 1 mei 2023.

Voor belastingplichtigen die al jaren gebruik maken van de beconregeling, en waarbij de aangifte toch te laat wordt ingediend, gelden ook sancties.  Wordt de aangifte in twee van de drie voorafgaande jaren niet op tijd ingediend, dan mag de belastingplichtige geen gebruik meer maken van de beconregeling (en gelden in beginsel weer de hiervoor genoemde reguliere aangiftetermijnen).