Tijd om de balans op te maken, tijd voor een voorjaarsschoonmaak

Bij mij thuis werd vroeger ieder jaar een voorjaarsschoonmaak gehouden. Plafonds werden afgenomen, de kasten werden uitgeruimd, alles werd afgewassen en kleding die niet meer paste werd weggegeven. Ieder voorjaar werd de balans opgemaakt.

De balans

Voor een ondernemer is de balans de basis van zijn of haar onderneming en het zou dus helemaal niet zo’n gek idee zijn om jaarlijks met een bezem door de balansposten te gaan, zodat je precies weet waar je onderaan de streep aan toe bent. Hoe verhouden de schulden zich tot de bezittingen en jouw privé vermogen tot het zakelijke vermogen? Kun jij je uitgaven nog bekostigen als je ziek wordt? Wat zijn de financiële gevolgen van jouw overlijden? Kan jouw gezin riant doorleven of blijven ze niet alleen achter met verdriet, maar ook met schulden?

De oudedagsverplichting

Een van de posten op de balans is de oudedagsverplichting. In onze adviespraktijk merken we dat het voor een ondernemer en zeker voor de partner niet altijd even duidelijk is wat dit inhoudt. Tot een paar jaar geleden kon je pensioen in de BV opbouwen. Dat was fiscaal interessant, want er werd een aftrekpost gecreëerd en dat verminderde de belasting op de winst die de BV maakte. Maar voor niets gaat de zon op: de BV verplichtte zich om aan jou een ouderdomspensioen uit te keren en een nabestaandenpensioen aan jouw partner in het geval jij zou komen te overlijden. Er moet wel geld tegenover staan en daar ontbreekt het nogal eens aan.

Toen de mogelijkheid om pensioen in de BV op te bouwen stopte, kon je dit pensioen onder andere fiscaal vriendelijk omzetten in een oudedagsverplichting. Het voordeel is dat er een veel lagere verplichting voor de BV op de balans staat en aan de andere kant van de balans, dus minder geld hoeft te worden gereserveerd. Uiteindelijk betekent dat wel een lager pensioen.

Voor jouw partner heeft deze omzetting ook gevolgen. Door een lagere verplichting op de balans is het recht op nabestaandenpensioen ook lager geworden en als jullie relatie eindigt krijgt jouw partner minder ouderdomspensioen dan voorheen. Jouw partner heeft waarschijnlijk gewoon een handtekening gezet onder een document om het pensioen om te zetten, maar hebben jullie voldoende in de gaten wat de gevolgen zijn? Is het deel wat jouw partner “weggeeft” door jou gecompenseerd? Hebben jullie hier iets over vastgelegd? In de praktijk gebeurt dat weinig, maar als je iets retourneert bij een winkel zeg je ook niet: “Ach, laat maar zitten. Ik hoef het aankoopbedrag niet terug”.

Schenkbelasting

Als er geen compensatie heeft plaatsgevonden ziet de fiscus dit op de ingangsdatum van de uitkeringen als een schenking. Dat lost zich wel weer op omdat de schenkbelasting samenvalt met de inkomstenbelasting die je verschuldigd bent, maar voor jouw partner is er een zwakkere positie ontstaan in geval van echtscheiding of na jouw overlijden. De vraag is of dat jullie bedoeling is. Daarom is het goed om jaarlijks samen de balans op te maken. Zorg ervoor dat jullie weten waar jullie aan toe zijn en dat de verhoudingen juist zijn, want helaas merk je pas op een kwetsbaar moment in je leven dat je in onbalans bent en dan kan je het juist niet gebruiken.

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen de balans op te maken? Neem gerust contact met ons op. Mijn collega Karin Heijkoop en ik helpen je graag.