Vanaf 2022 kan het: belastingvrije thuiswerkvergoeding voor je kop koffie en wc-papier. Vanaf dit jaar kunt u als werkgever werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van maximaal  €2,- per thuiswerkdag. Wat houdt een thuiswerkvergoeding nou precies in?

Thuiswerkvergoeding

Na twéé jaar coronacrisis is het ‘thuiswerken’ goed ingeburgerd. Nu na de crisis blijven werknemers nog steeds deels vanuit huis werken. Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden met de werkgever. Het Nederlandse kabinet heeft het besluit genomen dat je als werkgever vanaf dit jaar (2022) een onbelaste vergoeding mag geven van maximaal €2,- per thuiswerkdag. De thuiswerkvergoeding dient om de kosten die medewerkers maken voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie/thee en toilet papier te dekken.

Voor de dagen waarop de werknemer een thuiswerkvergoeding ontvangt mag hij/zij geen reiskostenvergoeding ontvangen. Indien een werknemer een dagdeel thuis werkt en het andere dagdeel op kantoor werkt zal er gekozen moeten worden tussen de vergoedingen.