Samen naar een betere toekomst: MVO rapportage

De wereld begint zijn grenzen te bereiken zo toont wetenschappelijk onderzoek aan, maar bewijs hiervan is ook gewoon zichtbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het smelten van de ijskappen wat elk jaar steeds groter lijkt te worden. Klimaatverandering is maar een van de vele onderwerpen die momenteel in de samenleving speelt. Ook schending van de mensenrechten en milieuvervuiling zijn onderwerpen die steeds meer naar voren komen. De groeiende aandacht voor deze onderwerpen heeft geleid tot de ontwikkeling van het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO rapportage

Wat is MVO?

MVO streeft er naar om waarde te creëren op het gebied van people, planet en profit zonder dat de ondernemer op een van de andere gebieden hoeft te compenseren. Het is gebaseerd op het idee dat ondernemen met oog voor de planeet en de mensen in de keten uiteindelijk ook tot betere bedrijfsresultaten zal leiden. Om deze winst voor de planeet en mensen in de waardeketen te bereiken is het van belang om ook na te denken over de toekomst.

Nadenken en brainstormen over de toekomst is daarnaast ook een goede manier om risico’s en kansen te identificeren. Zo zijn duurzame producten beter voor de planeet en kan er door de productie van deze goederen een nieuwe afzetmarkt aangeboord worden. Een ander voorbeeld is de Wet zorgplicht Kinderarbeid uit 2019 voor Nederlandse ondernemers. Door goed onderzoek naar de waardeketen kunnen risico’s m.b.t. kinderarbeid verminderd worden wat goed is voor de samenleving wereldwijd, maar ook de kans om juridische zaken verkleint.

Rapporteren over MVO

Onderwerpen die aanbod kunnen komen bij de rapportage in relatie tot MVO zijn bijvoorbeeld de impact van de bedrijfsactiviteiten op luchtvervuiling, biodiversiteit, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en arbeidsomstandigheden. De rapportage is nu nog maar voor een kleine groep bedrijven in Nederland verplicht, maar dit zal gaan veranderen. De verwachting is dat vanaf 2026 zal de EU wetgeving uitgebreid gaan worden, waardoor het voor meer bedrijven een aandachtspunt zal gaan vormen bij het jaarverslag.

Het de rapporteren over de maatschappelijke en ecologische zaken in het bestuursverslag zou dan o.a. gaan omvatten:

Het zal in eerste instantie misschien aanvoelen als nog een verplichting waar u aan moet voldoen in het jaarverslag. In plaats van het uitstellen tot het moment waarop het daadwerkelijk een verplichting is, kunt u ook nu al beginnen met de rapportage over deze zaken en te kijken naar de kansen die het biedt. In plaats van het te zien als de zoveelste verplichting gebruik het verslag om uw MVO-activiteiten onder de aandacht te brengen bij uw stakeholders, te vertellen waarom u het zo belangrijk vindt en welke kansen er liggen voor de onderneming. Het is duidelijk dat er iets moet gaan gebeuren op maatschappelijk en klimaat aspecten om de wereld een betere plek te maken en door dit onder de aandacht te brengen, kunt u een eerste stap zetten in de hoop dat er ook anderen zullen zijn die volgen. Het is immers geen probleem wat maar een persoon aan gaat, maar iets dat voor ons allemaal van belang is.