De titel spreekt al voor zich… Samenwerken zorgt voor ontwikkeling van personeel door elkaar te inspireren en te groeien als persoon. In een team werk je samen in plaats van de concurrerende strijd aan te gaan. We maken het werk met elkaar leuk. Werken doen we tenslotte toch allemaal voor onszelf: wij moeten ons plezier en uitdaging uit ons werk halen.

samen het inzicht

Voorbeeld situatie

In organisatie X heerst een silo-cultuur: elke afdeling staat op zichzelf, overlegt minimaal en beoordeelt naar eigen inzichten. Heel kort zou er gezegd kunnen worden dat elke afdeling een eiland is zonder contact met de andere eilanden uit de groep. Dit heeft tot gevolg dat er onjuiste conclusies getrokken kunnen worden. Of dat er inefficiënties ontstaan doordat de kennis en skills van alle afdelingen niet worden gebruikt. Organisatie Y heeft daarentegen een teamspirit: medewerkers van het gehele bedrijf werken samen met elkaar om optimaal te kunnen presteren. Zo werkt O-twee Accountants. Een platte organisatie waarin de samenstelafdeling samen optrekt met de auditafdeling. Geen dubbel werk maar juist elkaar aanvullen, inspireren en het leren van elkaar zorgt voor een effectieve samenwerking. Daarnaast wordt er regelmatig personeel uitgewisseld tussen de afdelingen, zodat bijvoorbeeld een junior assistent zowel kennis van de audit als samenstel kan opdoen. Zo vormt de jaarrekening over het algemeen het controle-object van de audit. Kennis over hoe de jaarrekening tot stand komt is daarom ook zeer relevant, deze informatie komt dan van samenstel. De samenwerking tussen audit en samenstel faciliteert dus uitwisseling van kennis, ervaring en inzichten. En juist ervaring en kennis zijn belangrijke drivers van kwalitatieve jaarstukken. De academische literatuur heeft voor verschillende beroepen, ook het accountantsberoep, bewezen dat ervaring een hoge invloed heeft op de eindkwaliteit.

Sparren met anderen

Daarnaast kan het soms ook goed zijn om eens met iemand van buiten de ‘gewone cirkel’ te sparren aangezien we soms blind zijn voor onze eigen fouten. Een simpel voorbeeld is het grammaticaal nakijken van een document. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat je zelf geen fout of verbeteringen meer zag, maar dat een ander dit wel zag? Misschien ben je het niet altijd met de ander eens, maar het zet ons wel aan het denken. Om deze reden is het delen van inzichten en perspectieven zo waardevol.

Teamwork makes the dream work

Binnen O-twee opereren de verschillende afdelingen niet op hun eigen eilandje, maar werken samen, delen inzichten en voeren discussies over bijvoorbeeld vaktechnische vraagstukken. Dit heeft voor de medewerkers toegevoegde waarde, omdat we nieuwe dingen leren en inzichten verwerven. Daarnaast creëert O-twee Accountants toegevoegde waarde voor (ook) uw onderneming. Geen eindeloze momenten van wachten omdat meerdere lagen beslissingen moeten nemen over een vraagstuk of frustratie omdat telefonisch niemand de verantwoording durft te nemen om uw vraag te beantwoorden. De korte lijnen in onze organisatie geven ons het plezier in het werk en geven de ondernemers het financiële inzicht.

“Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.” – Andrew Carnegie