Uw resultaten zijn negatief (bijvoorbeeld door de coronacrisis), de liquiditeiten lopen hard achteruit en betalen van rekeningen wordt steeds moeilijker. U zit met uw handen in het haar en weet niet zo goed wat u er nog aan kunt doen. Op basis van uw situatie zullen we samen diverse scenario’s bespreken. Hieruit volgt dan een advies en een stappenplan.

Restructuring

Scenario

De scenario’s zijn ten alle tijden casus specifiek, maar komen in de basis neer op het volgende:

Met deze scenario’s wordt rekening gehouden als wij een restructuring opdracht uitvoeren.

We beginnen in de basis om te kijken of continuïteit van de onderneming in de huidige staat haalbaar is. Wellicht kan er bijvoorbeeld door middel van besparingen, beëindiging van een activiteit of met een kort aanvullend krediet weer bovenop gekomen worden.

Aan de hand van de uitkomsten bij het continuïteitscenario zal er een reorganisatiescenario en/of een faillissementsscenario worden berekend. Het faillissementsscenario wordt vaak als slechtste scenario gezien terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Door middel van een faillissement met een doorstart kan de onderneming wellicht gewoon voortgezet worden. Een groot gedeelte van het personeel behoudt hun baan en leveranciers behouden hun omzet.

Advies

Op basis van diverse gesprekken en analyse in de scenariofase wordt er een advies geformuleerd waarbij men inzicht krijgt wat het beste scenario is voor de klant, de onderneming, het personeel en overige betrokken partijen.

Stappenplan

Als er een scenario gekozen is krijgt de klant van ons een stappenplan wat in welke volgorde dient te gebeuren. Hierbij zullen we hen begeleiden gedurende het gehele traject. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het verkrijgen van financiering, het monitoren van verbeteringen, het ondersteunen bij het reorganisatieplan of het begeleiden van het faillissement waarbij wij contacten onderhouden met de curator.

Wat u van ons als adviseur kan verwachten gedurende de restructuring opdracht: