Begin dit jaar sprak ik een dame wiens partner inmiddels in een zorginstelling woont. Na jarenlange intensieve zorg te hebben verleend was er, naast het verdriet dat ze nu gescheiden moeten leven, toch weer wat lucht. Ze vertelde dat ze na de verhuizing van haar man een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) had gekregen waarin een aantal keuzes werden voorgelegd nu zij en haar man niet meer samen wonen. Een van de mogelijkheden was de registratie bij de SVB als duurzaam gescheiden levende partners, ook al ben je nog gehuwd. Dat leek haar een logische keuze, want de kans dat ze ooit weer samen zouden kunnen wonen was helaas nihil. Bovendien was er ook nog een financieel voordeel te behalen, want in plaats van de AOW voor gehuwden ontvangen beide partners voortaan een AOW voor ongehuwden.

Penny wise pound foolish

De eigen bijdrage

Toen ze mij dit vertelde gingen er wat alarmbellen rinkelen. En na een berekening moest ik haar vertellen dat de voor haar logische keuze voor een ongehuwden AOW financieel ongunstig bleek uit te pakken. De eigen bijdrage voor de zorginstelling steeg dusdanig dat het voordeel van de hogere AOW een substantieel nadeel werd. Het ging in deze casus om ruim € 18.000 euro aan extra eigen bijdrage.

De keuze voor de hogere AOW kon echter niet worden teruggedraaid. Het credo van de SVB was: Eenmaal gekozen blijft gekozen. Mevrouw werd er moedeloos van. Na een jarenlang uitputtende zorg voor haar man, het verdriet over het los moeten laten en niet meer samen wonen krijgt ze nu ook nog een financiële tegenslag. Gelukkig heeft de SVB inmiddels ingezien dat keuzes dusdanig ingewikkeld zijn dat er gemakkelijk een fout kan worden gemaakt en het niet reëel is om de keuze definitief te laten zijn met alle negatieve financiële consequenties van dien. De keuze mag daarom één keer worden teruggedraaid.

Penny wise pound foolish, het kan je onbedoeld zomaar overkomen. In het oerwoud van alle regels en daaruit volgende keuzes zijn de consequenties voor nu en met name ook de toekomst soms niet goed te overzien.

Laat je vooral goed adviseren bij het maken van verschillende financiële keuzes. Wij helpen jou (of je ouders) graag.