Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Je werkgever mag je verlof in beginsel niet weigeren, maar je salaris wordt voor deze uren ook niet doorbetaald.

Ouderschapsverlof

Voor ieder kind onder de acht jaar kan je éénmaal ouderschapsverlof opnemen. Het kind moet wel op hetzelfde adres wonen als jij. Dat betekent dat je ook ouderschapsverlof kan opnemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of pleegkind.

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Werk je normaal 40 uur per week, dan heb je dus recht op 26 x 40 = 1040 uur verlof. Voor de standaardregeling mag je maximaal 50% van je arbeidsduur opnemen. Je mag dan maximaal 20 uur ouderschapsverlof opnemen voor de duur van 1 jaar.

De hoeveelheid verlof geldt per kind. Dus heb je een tweeling heb je recht op twee keer de maximale hoeveelheid verlof.

Vanaf augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof uitgebreid. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders de eerste negen weken van het ouderschapsverlof een UWV- uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). De voorwaarde is wel dat deze negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Hiermee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust de keuze te maken over de verdeling van werken en zorgen.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de acht jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.