Measure Your Day – Welk cijfer geef jij deze ervaring?

Personeelstekort. Welke sector kent dit probleem momenteel niet. Om deze reden – naast het feit dat het personeel het belangrijkste kapitaal van welk bedrijf dan ook vormt – is het dan ook van groot belang dat je, je huidige medewerkers binnenhoudt door hen tevreden te houden. Maar hoe monitor je medewerkerstevredenheid op een laagdrempelige en continue wijze? Immers wil je hier zo snel mogelijk op in kunnen spelen en niet achteraf wanneer het kwaad wellicht al geschied is.

In het geval van de audit maakt klantcontact een belangrijk onderdeel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor heeft de manier waarop dit klantcontact verloopt dan ook grote invloed op de manier waarop een ieder zijn of haar werkdag ervaart. Om die reden hebben wij Measure Your Day in het leven geroepen; een intern platform ontworpen door de mannen van ons zusterbedrijf Iberico.

Eens per week krijgt iedere medewerker ongeacht hun functie binnen de organisatie een mail waarin gevraagd wordt een dagmeting in te vullen. Hierin wordt gevraagd een cijfer te geven aan een ervaring met een klant inclusief onderbouwing. Dit kan zijn in de vorm van tekst, foto’s of zelfs gifjes! Deze metingen zijn vervolgens voor een ieder binnen de eigen afdeling zichtbaar. Hierdoor heeft het management direct meer zicht op de manier waarop iedere functielaag het klantcontact ervaart waardoor zij hier zowel intern als extern actief op kunnen inspelen. Wellicht past een bepaald persoon niet bij een bepaalde klant. Of, wordt het tijd om afscheid te nemen van een klant omdat deze niet (meer) bij ons als organisatie past. De jaarlijkse evaluatie van onze klantenportefeuille vindt hierdoor niet alleen meer plaats op basis van financiële indicatoren, maar óók de individuele ervaringen van de teamleden maken hier onderdeel van uit.

Het afgelopen jaar heb ik onderdeel uit mogen maken van de pilot die wij gedraaid hebben binnen onze audit afdeling. Ondanks dat wij binnen de organisatie bekend staan als een groep mensen die geen moeite heeft om zijn of haar mening te verkondigen, bleek dit toch anders te liggen wanneer het om persoonlijke ervaringen gaat. In een zakelijke setting is het soms gemakkelijker om bepaalde zaken te accepteren en door te gaan omdat het zo al hoort of al jaren zo gaat. Maar door juist wel je stem te laten horen kun je verandering teweeg brengen die uiteindelijk niet alleen bijdraagt aan de happiness van de individu, maar van de gehele afdeling of zelfs organisatie.

Maar wat ik persoonlijk heel mooi vind aan dit platform, is dat het zorgt voor meer verbinding met elkaar. De nieuwe manier van werken brengt met zich mee dat men naast bij de klant of op kantoor óók de optie heeft om thuis te werken. Hierdoor is het goed mogelijk dat je bepaalde collega’s voor langere tijd niet ziet of spreekt. Door een paar keer per week even door de metingen heen te scrollen ben je al snel op de hoogte van wat er speelt voor een ieder. Zowel de leuke dingen, zoals het behalen van belangrijke mijlpalen, maar ook de minder leuke dingen, waarop wij vervolgens elkaar kunnen ondersteunen.

Je medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal. Medewerkerstevredenheid is dus van groot belang. Measure Your Day helpt ons om te meten, te weten en actief op in te spelen. Because when employees are happy, they are your very best ambassadors.