Ruim 30% van de huishoudens in Nederland heeft moeite om rond te komen en ongeveer 20% heeft betalingsachterstanden. Door de stijgende brandstof- en energieprijzen worden deze percentages de komende tijd waarschijnlijk nog hoger. Financiële problemen kunnen zelfs leiden tot een loonbeslag. De kans dat één van uw collega’s of medewerkers hiermee te maken krijgt, wordt dus steeds groter.

loonbeslagen

Werking van loonbeslag

Hoe werkt nu een loonbeslag:

  1. Een deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw loon of uitkering met toestemming van de rechter of overheid. U krijgt eerst een vonnis, beschikking of dwangbevel. Een vonnis of beschikking is een uitspraak van de rechter. Een dwangbevel is een officiële brief van de overheid.
  2. De deurwaarder stuurt een beslagexploot naar uw werkgever of de instantie van uw uitkering, zoals de gemeente of het UWV. Een beslagexploot is een officiële brief van de deurwaarder, waarmee hij beslag mag leggen op het inkomen. De deurwaarder stuurt ook een kopie mee van het vonnis, de beschikking of het dwangbevel. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meewerken aan het beslag op uw loon of uitkering. Dit doen ze door informatie te geven aan de deurwaarder over uw loon of uitkering.
  3. De deurwaarder stuurt u een brief waarin staat dat hij loonbeslag legt. Dit doet hij binnen 8 dagen nadat uw werkgever of uitkeringsinstantie het beslagexploot kreeg. U krijgt meestal ook een formulier waarin u informatie moet invullen voor de deurwaarder. De deurwaarder gebruikt die informatie om uw beslagvrije voet te berekenen.
  4. Bij beslag moet de deurwaarder altijd rekening houden met uw beslagvrije voet. Dat is een deel van uw loon of uitkering dat u niet kunt missen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet over. De rest van het loon gaat direct naar de deurwaarder. Extra betalingen zoals vakantiebijslag, overwerk, 13e maand etc. gaan volledig naar de deurwaarder. Dit gebeurt net zolang totdat u de hele schuld heeft afbetaald.

Loonbeslag, opgelegd door overheidsinstanties (Belastingdienst of Gemeenten) zijn preferent en dienen eerst voldaan te worden alvorens de overige loonbeslagen “aan de beurt” komen.

Klopt uw beslagvrije voet niet? Meld dan uw juiste beslagvrije voet zo snel mogelijk bij de deurwaarder. Uw beslagvrije voet kunt u ook controleren bij https://bereken.uwbeslagvrijevoet.nl/