EIA, MIA, VAMIL EN KIA DEEL 1

De overheid wil dat ondernemers investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

In het belastingrecht kennen we meerdere fiscale regelingen om ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, te stimuleren te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie:

Om wat duidelijkheid te scheppen in de wirwar van deze regelingen worden in de komende periode deze fiscale regelingen in verschillende ‘afleveringen’ apart behandeld.

In deze aflevering staat de EIA centraal.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale aftrekregeling. Het doel van deze regeling is om ondernemers te stimuleren te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.

De EIA kan worden aangevraagd voor:

  1. Aanschafkosten: dit moet gemeld worden binnen 3 maanden nadat de koopovereenkomst is gesloten. Dit is het moment dat de opdracht is gegeven of een bestelling is gedaan. De datum van de koopovereenkomst is bepalend (dus niet van de offerte-, factuur- of betaaldatum).
  2. Voortbrengingskosten: (hierna kosten) dit moet gemeld worden binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin de kosten zijn gemaakt. Let op: dit geldt niet als het bedrijfsmiddel in de loop van het kwartaal in gebruik is genomen. In dat geval moeten de kosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Naast de afschrijving op deze investeringen mag een extra bedrag worden afgetrokken van de winst (de aftrek is 45,5% van het investeringsbedrag).

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de EIA zijn:

Het is niet mogelijk om voor hetzelfde bedrijfsmiddel MIA aan te vragen. Wel is cumulatie met KIA mogelijk. Voor het aanvragen van EIA is eHerkenning met minimaal niveau 2+ nodig.

Als de aanvraag te laat is ingediend loopt u fiscaal voordeel mis. Deze termijnen zijn bindend en daar kan dus niet van worden afgeweken.

Voordat u gaat investeringen informeert u dan naar de mogelijkheden. Maar houdt u vooral de termijnen in de gaten voor het melden van deze investeringen!