Een dag uit het leven van… Simeon

Simeon is werkzaam als Manager Audit. Iedere dag is hij bezig met de uitdagingen van een Manager Audit en het tot stand brengen van verbindingen.

Wil je weten hoe Simeon deze uitdagingen ervaart en hoe hij de verbindingen tot stand brengt? Lees dan zijn blog: Een dag uit het leven van Simeon.

 

Een dag in het leven van... Simeon

U kent het wel: altijd druk zijn, vechten om de afgesproken deadlines te halen, altijd scherp zijn om belangrijke zaken niet over het hoofd zien, topprestatie leveren en tegelijkertijd zelfverzekerd en ontspannen overkomen naar je klanten en collega’s; het is een heuse prestatie. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin gepresteerd moet worden en dat vraagt keuzes: wat doe ik wel en wat doe ik niet. In mijn dagelijks leven als manager, maar ook man van mijn vrouw en vader van het gezin met vier jonge kinderen, is het dikwijls een dilemma hoe hier goed mee om te gaan. Wat is nu echt belangrijk in het leven van een Manager Audit?

Manager Audit

Als manager van de auditafdeling van O-twee audit ben ik verantwoordelijk voor het kwalitatief goed uitvoeren van de controle, stuur ik het auditteam aan, schakel ik tussen de diverse servicelines, ben ik belangrijkste aanspreekpunt voor mijn klanten en ben ik verantwoordelijk voor een aantal indirecte aspecten zoals kwaliteitsteam, project data-analyse, productiviteit en mentoring.

In mijn rol als manager vind ik het belangrijk dat de audit uitgevoerd wordt volgens de vereisten van de van toepassing geldende wet- en regelgeving. Dit betekent dat de financiële verantwoording dient te voldoen aan het verslaggevingsstelsel, denk aan de internationale standaard, International Financial Reporting Standards (IFRS) of de in Nederland van toepassing zijnde stelsel, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ). De meeste controleklanten maken de jaarrekening zelf op, maar voor een aantal controleklanten wordt de jaarrekening samengesteld door mijn collega’s van de samenstellingsafdeling. In een geavanceerd systeem worden de grootboekrekeningen gekoppeld met de juiste jaarrekeningrubrieken en ontstaat en er een jaarrekening. De samenstellingsaccountant geeft een samenstellingsverklaring af en vervolgens wordt de jaarrekening gecontroleerd door het controleteam dat uit andere collega’s bestaat en onafhankelijk is van het samenstellingsteam.

Voor accountants zijn de Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden (NV COS) van toepassing. De NV COS is principle based. Dit betekent dat de Standaarden geïnterpreteerd dienen te worden zoals dit in de ‘geest van de letter’ bedoeld is. Accountants dienen hierbij de verschillende afslagen en beslissingen in de controle gefundeerd te beargumenteren en te documenteren, want het adagium ‘not documented is not done’ is een veelvuldig gehoorde uitspraak. Accountants leveren hiermee een hoogwaardige kwaliteit dat uiteindelijk leidt tot de afgifte van de controleverklaring of een assurance rapport bij historische financiële informatie, zoals een jaarrekening. Het maatschappelijk verkeer, waar onder banken, aandeelhouders, beleggers, gemeenten, leveranciers hebben behoefte aan een ‘true and fair view statement’ en vormt daarmee het bestaansrecht van accountants.

Om te komen tot een oordeel over vermogen en resultaat van een jaarrekening, is de controle doorgaans in twee onderdelen verdeeld. Enerzijds de interimcontrole waar we de belangrijkste interne processen die gekoppeld zijn aan de jaarrekening toetsen. Hierbij worden risico’s geformuleerd en worden de interne beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan getoetst. Anderzijds kennen wij de jaareindecontrole, waarbij gegevensgerichte controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. Met de combinatie van deze controlewerkzaamheden geven wij een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.

De laatste jaren heeft data-analyse meer en meer terrein gewonnen in de controlepraktijk. Met deze wijze van controleren wordt het analytisch vermogen nog belangrijker, waarbij raakvlakken gaan ontstaan met het vakgebied van programmeurs en BI-specialisten. Binnen O-twee zijn wij recent gestart met een pilot data-analyse in Power BI onder de naam ‘project Gaia’. Hierbij werkt O-twee audit samen met onze collega’s van onze zustermaatschappij Iberico. Het resultaat is veelbelovend kan ik jullie mededelen. Maar is data-analyse dan zo nieuw? Nee, integendeel. Afgelopen jaren werk ik met een ‘standaard template’ in Excel waarbij ik de (geconsolideerde) auditfiles bewerk en ik op basis hiervan allerlei analyses opstel, waarbij de focus komt te liggen op de controle van uitzonderingen en bijzonderheden van significante jaarrekeningposten. Waarin onderscheidt zich dan de data-analyse in PowerBI? Allereerst natuurlijk in het feit dat de data-analyse in Excel beperkt is aan de omvang. Maar nog belangrijker vind ik de toegevoegde waarde in de samenwerking met collega’s van andere disciplines. Je leert met een ander inzicht naar data te kijken. Vind ik dit dan niet eng? Ja zeker, want je bent zo sterk afhankelijk van elkaar. Het vraagt continue afstemming, waarbij het volledige PDCA-cyclus (Plan, Do Check, Act) in afhankelijkheid van het team wordt uitgevoerd. We committeren ons aan elkaar, waarbij topprestaties behaald worden met het gehele team. Ieder teamlid is onderdeel van dit ‘ecosysteem’. Dit betekent dat wij in staat moeten zijn de kwaliteiten van elkaar te zien, ook de kwaliteiten die wijzelf niet hebben. Als wij dat weten te onderkennen, zijn wij in staat de goede eigenschappen van de ander te laten groeien en zijn we in staat échte verbindingen te maken. Een gezond ‘ecosysteem’ draagt immers bij aan het succes van de overkoepelende ‘ecosystemen’. Door verbinding te maken, binnen het ‘ecosysteem’, kom ik namelijk in contact met anderen en mijzelf. Ik ga door lagen heen kijken, met als doel talenten van anderen en mijzelf te ontdekken. Verbinding maken is de sleutel naar authenticiteit en naar welbevinden. Met verbinding ontdek ik wie ander is, wie ik zelf ben en wat ieders zingeving is. Ik kan die ander en mijzelf laten groeien. En dat geeft een enorm boost als we in gezamenlijkheid iets weten neer te zetten.

Tot stand brengen van de verbinding

Waar we als maatschappij de afgelopen jaren steeds individualistischer zijn gaan worden, heb ik in mijn rol als manager audit juist te maken met het tot stand brengen van de verbinding. Niet alleen binnen de O-twee audit, maar juist ook met de collega’s van andere servicelines. Naar mijn klanten, maar ook naar de stakeholders van mijn klanten.

En zo is het ook in mijn privéomstandigheden. De verbinding met de omgeving is zo belangrijk. Ik zie het bij mijn kinderen, waarbij ik het belangrijk vind om écht aandacht voor ze te hebben. Alle hectiek even achter mij te laten en te focussen op datgene wat ze nodig hebben. En dat is oprechte en intense aandacht en laten weten dat ze ertoe doen. Vind ik dat dan niet moeilijk in een maatschappij die zo veel van mij vraagt? Het is een uitdaging, waarbij ik de afgelopen 15 jaar veelvuldig in geworsteld hebt. Het is zoeken naar een balans tussen verantwoordelijkheden en prioriteiten. En dat vraagt iedere dag weer de juiste keuzes te maken. Soms is het gewoon de polsstok beet pakken en in de sloot terecht komen, een ander moment net met de hakken over de sloot komen en weer anders er riant overheen springen. Maar laat je aanmoedigen. Heb lef! Wat dat is juist het mooiste van het auditvak. Niet alleen zorgdragen dat de controle vaktechnisch juist wordt uitgevoerd, maar verbinding leggen en de juiste investeringen doen. Dat maakt een controle ook een goede controle!

 

Laatste blogberichten