De impact van onzekere tijden op het bedrijfsleven en de jaarrekening(controle)

Het jaar was tot nu toe een aaneenschakeling van gebeurtenissen die ook hun sporen in het dagelijks leven na laten. Zo stijgen de elektriciteits- en gasprijzen fors waardoor de maandelijkse kosten bij zowel particulieren als bedrijven flink hoger liggen. Bedrijven waarbij de kosten wel 3 tot 4 keer hoger liggen dan voorheen zijn niet meer ongewoon. Daarbij is het ook nog onzeker hoe corona zich deze winter weer gaat ontwikkelen. Kunnen we dit jaar weer de feestdagen vieren zoals we voor de corona pandemie deden? Kunnen we dit jaar onze Sinterklaas en kerstinkopen weer doen in die gezellige en drukke winkelstraten? Alles bij elkaar leven we nu in een wereld waarin er soms meer onzekerheden zijn dan zekerheden. Dit maakt het moeilijk om vooruit te kijken en een planning te maken voor de toekomst.

impact

De jaarrekening

Dat er nu zoveel onzekerheid is over de toekomst raakt ook de jaarrekening(posten). Een goed voorbeeld van een post waaraan nu meer aandacht besteed moet worden is de voorziening dubieuze debiteuren. Deze voorziening wordt normaliter gevormd wanneer de verwachting is dat bepaalde facturen of gehele positie voor een debiteur niet meer geïnd kunnen worden. Door de toenemende gas- en energieprijzen houden veel bedrijven maandelijks minder geld over en zijn er ook bedrijven die moeilijkheden ervaren met het betalen van hun rekeningen. Daarnaast helpt het ook niet dat veel organisaties niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van de overheid voor bedrijven. Het is daarom van belang om aan het einde van het jaar de openstaande posten kritisch door te nemen en intern te evalueren of de verwachting is dat deze nog betaald gaan worden. Hierbij kan gekeken worden of het betaalgedrag van de klant veranderd is, de gegevens bij de kredietverzekeraar, de (financiële) ontwikkelingen in de branche en indien bekend de financiële gezondheid bij de klant. Aanvullend kunnen ook de kredietlimieten opnieuw onder de loep worden genomen om te evalueren of deze in de huidige tijd nog passend zijn.

Een andere post die wellicht per jaareinde wat extra aandacht vraagt is de post onderhanden werk. De onderhanden werk positie blijft natuurlijk altijd een inschatting, maar het is wel de bedoeling dat dit de beste mogelijke inschatting is. De stijging in de kosten van ondernemingen en producten kan ook doorwerken in de positie van het onderhanden werk. Daarom is het goed om bij het bepalen van de positie kritisch te evalueren of de initieel ingeschatte kosten nog wel realistisch zijn. Het kan hierbij helpen om te kijken naar de kostenontwikkeling in het afgelopen jaar. Aanvullend kan er ook gewerkt worden met scenarioplanning waarbij er verschillende scenario’s worden gemaakt waarbij ook de impact op de onderhanden werk positie in kaart wordt gebracht. Het is bij het maken van deze scenario’s dan wel van belang dat er zowel naar impact als naar kans wordt gekeken om te voorkomen dat er straks iets gebaseerd wordt op een scenario dat zeer onwaarschijnlijk is.

Jaarrekeningcontrole

De impact van de onzekerheden in de jaarrekening komt ook terug bij de controle aangezien dat het object is waarop de controle wordt uitgevoerd. Daarbij komt aanvullend dat wij samen met u meer aandacht zullen besteden aan de continuïteit van de onderneming. In deze onzekere tijden is een buffer benodigd waarop u kunt terugvallen als de zaken er even wat minder goed voor staan. Daarom zullen wij tijdens de controle de financiële positie van het bedrijf bekijken en met het management een open gesprek voeren over hun beeld en visie over de toekomst van het bedrijf en de branche. Daarbij houden wij natuurlijk rekening dat niemand over een glazen bol beschikt die de toekomst precies kan voorspellen. Echter, door in gesprek te blijven over dit onderwerp kunnen we al sparrend toch een beeld vormen. Daarnaast kan dit ook een steuntje in de rug zijn voor klanten om proactief zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de continuïteit.

De toekomst

De toekomst voorspellen behoort nu eenmaal gewoon niet tot de vaardigheden van de mens. Gezien de huidige situatie in de wereld denk ik ook niet dat de mate van onzekerheid snel zal afnemen. We zullen er het aankomend jaar dus gewoon mee moet ‘dealen’. Door echter vroegtijdig en proactief na te denken over dit soorten onderwerpen zal dit later voor minder problemen zorgen.

Heeft u twijfels over of ervaart u problemen met de financiële gezondheid van uw bedrijf? Neem dan eens contact met onze collega’s van Corporate Finance. Zij helpen u graag verder om inzicht te krijgen over de financiële gezondheid van uw bedrijf.