De drie pijlers van een financieel due diligence onderzoek

De drie pijlers van een financieel due diligence onderzoek betreffen: EBITDA normalisaties (of aanpassingen), net cash/debt en werkkapitaal.

EBITDA

De ondernemingswaarde wordt meestal bepaald op basis van een DCF of APV methode. Hierbij worden de vrije kasstromen verdisconteerd naar de waarderingsdatum.

EBITDA speelt een cruciale rol in de waardering van een onderneming. EBITDA wordt vaak gebruikt als een proxy voor de operationele kasstroom. Een EBITDA analyse wordt gemaakt om de gerapporteerde EBITDA aan te passen voor eenmalige en pro-forma items om periodes vergelijkbaar te maken. Pro-forma wil zeggen het vergelijkbaar (like-for-like) maken van EBITDA met de huidige situatie van de onderneming zoals aanpassingen voor acquisities, desinvesteringen etc. De uitkomst is een genormaliseerd niveau van EBITDA of een pro-forma genormaliseerd niveau van EBITDA.

Normalisaties kunnen gegroepeerd worden in de volgende categorieën:

Net cash/debt

De meeste transacties vinden plaats o.b.v. een cash- en schuldenvrije (cash- and debt free) basis.

De uitkomst van een net debt/cash analyse heeft in de meeste transacties directe impact op de koopprijs.

Net debt/cash bestaat uit de debt, cash en overige items welke het karakter van debt of cash hebben.

Overige items hebben meestal 1 of meer van deze kenmerken:

Items in net debt/cash worden onderhandeld tussen koper en verkoper.

De volgende items zijn voorbeelden van cash and debt like items:

Werkkapitaal

De definitie van werkkapitaal is in elke transactie specifiek. Derhalve is het belangrijk om in de LOI (intentieovereenkomst) en SPA (koopovereenkomst) een specifiek definitie van werkkapitaal op te nemen. Over het algemeen komen de volgende posten naar voren:

Transacties gaan vaak uit van een normaal niveau van werkkapitaal op de effectieve datum. Dit is vaak het gemiddelde werkkapitaal van de laatste twaalf maanden. Een normaal niveau van werkkapitaal (target) wordt vergeleken met het werkkapitaal op de effectieve datum. Op de volgende wijze vindt de verrekening van werkkapitaal plaats in de meeste transacties:

De volgende items worden genormaliseerd (aangepast) in het werkkapitaal: