De dag van de ondernemer, een dag voor iedereen

Laten we eerlijk zijn. Het gevoel dat het ooit is ontstaan vanuit commercie. Het benoemen van een speciale dag, om op die manier de verkoop aan te jagen. Vaderdag en Moederdag. Standaard dagen waarbij de kinderen iets knutselen op school en iets leuks kopen voor hun vader of moeder. Met name dat laatste is in onze consumptiemaatschappij enorm uitvergroot, de acties en reclames zijn rondom die dagen enorm. Maar de kern is eigenlijk, zet je vader of je moeder eens in het zonnetje. Geef ze wat extra aandacht en kijk wat ze voor je doen. Iedere dag weer. Is juist daarom de behoefte ontstaan om voor veel meer zaken een speciale dag te benoemen? Om even ergens aandacht voor te vragen? Zou kunnen, het is een behoorlijke wildgroei aan bijzondere dagen geworden, dus laten we vooral eens stilstaan bij het waarom? Blijkbaar is er behoefte aan, wat ergens niet eens zo gek is. Om eens in de spotlight te zetten wat zo’n bijzondere dag nu inhoudt voor bepaalde groepen in onze maatschappij. Het draagt bij aan bewustwording, begrip en tolerantie in onze maatschappij als er even stil gestaan wordt bij een bepaalde zaak.

De dag van de ondernemer

De ondernemer in Nederland

Zo is er ook de dag van de ondernemer. En dat is vandaag. Een dag om eens stil te staan bij de ondernemer in Nederland. Wat een ondernemer allemaal doet en waarom de ondernemer zo belangrijk is. Maar om dat te begrijpen, is de eerste vraag: wat is een ondernemer? Is dat alleen iemand die een bedrijf bezit, of gaat het breder? Immers: we kennen allemaal mensen die een bedrijf bezitten maar totaal geen ondernemer zijn, en andersom.

De Dikke van Dale (kennen we die nog?) zegt dat een ondernemer is: “Iemand die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent”

Echter op bijvoorbeeld Wikipedia staat het volgende: “….Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden….”,  “….Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen….”.

Een ondernemer is dus iemand die helpt een bedrijf in stand te houden, initiatief neemt en marktkansen oppakt. Maar het is ook iemand die een bedrijf voor eigen rekening (en risico) uitoefent.

Kortom, het kan dus eigenlijk iedereen zijn! En dat is nu precies mijn betoog. De dag van de ondernemer is dus voor mij niet enkel een dag voor iemand die voor eigen rekening (en risico) een bedrijf uitoefent, een ondernemer is ook iemand die zich inzet alles uit een onderneming en uit de mensen die daar werken te halen. Maar ook iemand die kansen ziet, oppakt en er wat mee durft te doen! Want laten we eerlijk zijn: we zijn toch allemaal op zoek naar die ene medewerker waar je niet naar om hoeft te kijken, gewoon lekker hard werkt met oog voor de zaak, en voor de klanten en de collega’s?

Ondernemende mensen zijn in mijn opinie mensen met een doel en een visie, die met een goed set normen en waarden in het leven staan en zowel mens als bedrijf verder helpen ontwikkelen. Laten we daar vandaag bij stil staan. Bij die mensen die werkzaam zijn binnen jouw bedrijf, die hart hebben voor de zaak en met plezier iedereen verder helpen. Onmisbaar en onbetaalbaar. Of het nu de schoonmaakster is, de directeur, de aandeelhouder of de financier. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen is op zijn of haar manier ondernemer en draagt bij aan ontwikkeling, plezier, professionaliteit en toekomst.

Kortom, een dag van ons allemaal! Dus geniet van deze dag!