Sinds 2 augustus 2022 heeft de werknemer als die in loondienst werkt recht op 9 weken betaald ouderschapverlof ter grootte 70% van het gemiddelde sv-loon met een maximum van het maximum dagloon.

betaald ouderschapsverlof

Voor dit verlof gelden een aantal regels:

De werkgever kan ervoor kiezen om het loon aan de werknemer door te betalen, of het rechtstreeks door het UWV te laten betalen aan de werknemer, dan hoeft de werkgever de werknemer voor die periode niet te betalen.

Ouders hebben recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken gedeeltelijk betaald (mits opgenomen in het 1e levensjaar van het kind).

De werkgever mag ouderschapsverlof in beginsel niet weigeren, maar kan wel vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang, vragen om het verlof anders in te delen in het rooster.

Aanvragen van de uitkering

De werkgever vraagt de uitkering achteraf aan voor de werknemer via het werkgeversportaal van het UWV. Dit kan pas als de werknemer minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek als verlof heeft opgenomen. Het aanvragen kan alleen in hele werk weken.

Om het volledige bedrag te ontvangen moet de aanvraag uiterlijk binnen één jaar en drie maanden na de eerste verlofdag worden gedaan. Je kunt na afloop van de opgenomen uren,   een betaalverzoek doen bij het UWV.  Een betaalverzoek bij het UWV mag in één of in maximaal drie keer worden gedaan. Als de werkgever in twee of drie keer een betaalverzoek wil doen kan dat pas nadat de aanvraag met het eerste verzoek is goedgekeurd door het UWV. Dit duurt ongeveer vier weken.

De voorwaarde blijft dat het betaalverzoek wordt gedaan na afloop van de te declareren perioden.