Heeft u weleens nagedacht om uw onderneming over te dragen aan een (aantal) werknemer(s) binnen uw organisatie? Dit is wellicht een goede optie om langzamerhand het stokje over te dragen aan de nieuwe generatie en zelf richting pensioen te gaan denken.

bedrijfsopvolging

Economisch verkeer

Let hierbij op dat de prijs die de werknemer betaald gelijk is aan de waarde in het economische verkeer. De belastingdienst verwacht een goede onderbouwing van de prijs (in de vorm van een waarderingsrapport gebaseerd op de DCF-methode). Wanneer de prijs lager is dan de waarde in het economisch verkeer, kan de belastingdienst het verschil zien als een korting of verstrekking zonder tegenprestatie (ofwel loon in natura). Over het voordeel (korting of verstrekking zonder tegenprestatie) wat de werknemer geniet, dient de werkgever de verschuldigde loonheffing over het loon in natura in te houden op het loon van de werknemer.

Waarderingsrapport

Het is dan ook belangrijk dat de waarde in het economische verkeer in dit traject wordt vastgesteld op basis van een waarderingsrapport. Het is te overwegen om deze waarde voor te leggen aan de belastingdienst, zodat naderhand  een discussie  met de belastingdienst kan worden voorkomen.

Heeft u vragen over uw specifieke casus of behoefte aan een waardering van uw onderneming, neem dan contact met ons op.