Alles over transitievergoedingen

Een transitievergoeding is een wettelijke verplichte ontslagvergoeding. De vergoeding geldt voor vaste en tijdelijke contracten. Ook bij oproepkrachten bent u een transitievergoeding verschuldigd. Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het arbeidscontract.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

U moet een transitievergoeding betalen wanneer u een werknemer ontslaat of het contract niet verlengt. Of als uw werknemer zelf ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant.

Wanneer betaalt u geen transitievergoeding?

Er zijn ook situaties waarin u geen transitievergoeding hoeft te betalen:

Hoogte van een transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het bruto maandsalaris en het aantal jaren dat uw werknemer voor u werkte. Uw werknemer heeft recht op 1/3 bruto maandloon per gewerkt jaar (verhoogd met vaste emolumenten zoals vakantiebijslag en/of 13e maand), vanaf de eerste werkdag. Er is een maximale vergoeding ter grootte van één jaarsalaris met een maximum van € 86.000.