(Aanvullend) geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners ook geboorteverlof. Dit verlof is eenmaal het aantal werkuren per week. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, maar dit moet wel binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 heeft men ook recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is maximaal 5 weken en dient in het eerste halfjaar na de geboorte van het kind opgenomen te worden. In de periode hebben zij recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering heeft een hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. De werkgevers vragen de uitkering aan bij het UWV.

Het aanvullend geboorteverlof heeft geen invloed op de opbouw van de vakantiedagen en het vakantiegeld. Pensioenafspraken zijn niet in de wet opgenomen. Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder maken samen afspraken over de opbouw van het pensioen tijdens het verlof.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Medewerkers die een kind adopteren of duurzaam in hun gezin opnemen hebben recht op betaald adoptie-pleegzorgverlof van zes weken.